promotion (น้ำยาควัน) (fog liquid)

 น้ำยาควัน  (fog liquid) แกลลอนบรรจุ 5 ลิตร  ราคา 500 บาท  น้ำยาควัน ใช้สำหรับสร้างบรรยากาศในงานเวทีต่างๆ  เป็นน้ำยาที่ใช้สำหรับเครื่องทำควัน ให้ควันปริมาณมาก  น้ำยาควัน ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เพราะมีค่า PH ที่เป็นกลาง